Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SETUAL

Dekoratyviniai dažai su perlamutriniu atspalviu
Vidaus darbams
Gaminį galima spalvinti
Medžiagas skieskite ir įrankius plaukite vandeniu
Džiūvimo trukmė 4 val.
Pakuotė 0.9, 3.6
Gaminį laikyti aukštesnėje nei temperatūroje 5 ºC
Sunaudojimas 9 - 11 m²/l
Apibūdinimas
Naudojimas

Dekoratyviniai vandeniu skiedžiami dažai su perlamutriniu atspalviu leidžia suteikti sienoms išskirtiną savo elegantiškumu švelnų ir mirgantį perlo blizgesį. Žaidžiantis šviesos spinduliuose SETUAL paviršius sukuria optinį sodrių tonų variacijos reginį, priklausomai nuo regėjimo kampo ir apšvietimo intensyvumo. SETUAL sukuria labai atsparią plovimui dangą ir gali būti naudojamas gyvenamųjų, įstaigų ir visuomeninių patalpų su didele eksploatacine apkrova sienų apdailai. SETUAL koleruojamas pagal tonavimo sistemą RILAKOLOR (bazė А). Parenkant atspalvį reikia atsižvelgti į tai, kad danga pasižymi žaižaruojančiu perlamutriniu spindesiu, t.y. ant realaus paviršiaus (sienos) vizualinis atspalvių (ypač šviesių) suvokimas gali keistis priklausomai nuo regėjimo kampo ar apšviestumo. Kad išvengti nesusipratimų prieš pradedant darbus rekomenduojama atlikti nedidelio eksperimentinio plotelio ar planšetės bandomąjį dažymą.

Paviršiaus paruošimas: SETUAL skirtas dengti lygiems, švariems, tvirtiems ir sausiems mineraliniams pagrindams (tinkas, betonas, regipsas ir pan.), prieš tai nudažytiems artimos spalvos dažais Мovilat Base, Мovilat 4 ar Мovilat 7. Dažymas: SETUAL paruoštas naudojimui ir daugeliu atveju jo skiesti nereikia. Prieš naudojant reikia rūpestingai išmaišyti. Pirmam dažų sluoksniui galima naudoti stačiakampę ar trapecinę metalinę mentelę (kelnę) su plokščiu poliruotu darbiniu paviršiumi ir užapvalintais kraštais (toliau tekste mentelė) arba plačiu teptuku su minkštais šereliais. Pirmąjį sluoksnį reikia dengti įvairių krypčių judesiais, stengiantis nesudaryti ant paviršiaus grubios reljefinės faktūros. Pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, mentele nedideliais 1-2 m² plotais dengiamas antras sluoksnis. Prieš galutinį  apdorojimą reikia šviežiai užteptą sluoksnį išlaikyti 5-10 min. Tada ant džiūstančio antro sluoksnio, įvairiomis kryptimis judinant prie sienos darbiniu paviršiumi prispaustą mentelę,  sukuriamas raštas. Jeigu darbo eigoje ant mentelės susikaupia produkto krešuliai ar likučiai, tai jie vėl panaudojami, nesmarkiai spaudžiant instrumentą smailiu į paviršių kampu. Dažant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10оС, o oro santykinė drėgmė ne didesnė nei 85%. Džiūvimo trukmė kiekvienam SETUAL sluoksniui +20оС temperatūroje – 4 val. Visišką stabilumą danga pasiekia  praėjus 1,5-2 savaitėm po dažymo. Tuo laikotarpiu dažytą paviršių reikia saugoti nuo intensyvių apkrovų. Sunaudojimas: 9¸11 m2/l vienam sluoksniui. Dažymo instrumentus po darbo plauti šiltu vandeniu su muilu. Saugoti aklinai uždarytoje gamintojo taroje aukštesnėje nei +5ºС temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti dulkių/ aerozolio. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra kobalto 2-etilheksanoato, mišinys  5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Šiam gaminiui EB šalyse (kat.A/l) leistinas LOJ lygis: 200 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 180 g/l.

Reikia pagalbos?
info@rilak.lt
+371 67 458 776
Klausimas apie prekę
Apibūdinimas

Dekoratyviniai vandeniu skiedžiami dažai su perlamutriniu atspalviu leidžia suteikti sienoms išskirtiną savo elegantiškumu švelnų ir mirgantį perlo blizgesį. Žaidžiantis šviesos spinduliuose SETUAL paviršius sukuria optinį sodrių tonų variacijos reginį, priklausomai nuo regėjimo kampo ir apšvietimo intensyvumo. SETUAL sukuria labai atsparią plovimui dangą ir gali būti naudojamas gyvenamųjų, įstaigų ir visuomeninių patalpų su didele eksploatacine apkrova sienų apdailai. SETUAL koleruojamas pagal tonavimo sistemą RILAKOLOR (bazė А). Parenkant atspalvį reikia atsižvelgti į tai, kad danga pasižymi žaižaruojančiu perlamutriniu spindesiu, t.y. ant realaus paviršiaus (sienos) vizualinis atspalvių (ypač šviesių) suvokimas gali keistis priklausomai nuo regėjimo kampo ar apšviestumo. Kad išvengti nesusipratimų prieš pradedant darbus rekomenduojama atlikti nedidelio eksperimentinio plotelio ar planšetės bandomąjį dažymą.

Naudojimas

Paviršiaus paruošimas: SETUAL skirtas dengti lygiems, švariems, tvirtiems ir sausiems mineraliniams pagrindams (tinkas, betonas, regipsas ir pan.), prieš tai nudažytiems artimos spalvos dažais Мovilat Base, Мovilat 4 ar Мovilat 7. Dažymas: SETUAL paruoštas naudojimui ir daugeliu atveju jo skiesti nereikia. Prieš naudojant reikia rūpestingai išmaišyti. Pirmam dažų sluoksniui galima naudoti stačiakampę ar trapecinę metalinę mentelę (kelnę) su plokščiu poliruotu darbiniu paviršiumi ir užapvalintais kraštais (toliau tekste mentelė) arba plačiu teptuku su minkštais šereliais. Pirmąjį sluoksnį reikia dengti įvairių krypčių judesiais, stengiantis nesudaryti ant paviršiaus grubios reljefinės faktūros. Pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui, mentele nedideliais 1-2 m² plotais dengiamas antras sluoksnis. Prieš galutinį  apdorojimą reikia šviežiai užteptą sluoksnį išlaikyti 5-10 min. Tada ant džiūstančio antro sluoksnio, įvairiomis kryptimis judinant prie sienos darbiniu paviršiumi prispaustą mentelę,  sukuriamas raštas. Jeigu darbo eigoje ant mentelės susikaupia produkto krešuliai ar likučiai, tai jie vėl panaudojami, nesmarkiai spaudžiant instrumentą smailiu į paviršių kampu. Dažant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti ne žemesnė nei +10оС, o oro santykinė drėgmė ne didesnė nei 85%. Džiūvimo trukmė kiekvienam SETUAL sluoksniui +20оС temperatūroje – 4 val. Visišką stabilumą danga pasiekia  praėjus 1,5-2 savaitėm po dažymo. Tuo laikotarpiu dažytą paviršių reikia saugoti nuo intensyvių apkrovų. Sunaudojimas: 9¸11 m2/l vienam sluoksniui. Dažymo instrumentus po darbo plauti šiltu vandeniu su muilu. Saugoti aklinai uždarytoje gamintojo taroje aukštesnėje nei +5ºС temperatūroje. Saugoti nuo užšalimo.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti dulkių/ aerozolio. PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Turinį/talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra kobalto 2-etilheksanoato, mišinys  5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Šiam gaminiui EB šalyse (kat.A/l) leistinas LOJ lygis: 200 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte 180 g/l.

Klausimas apie prekę
Patēriņa kalkulators

Naudingi patarimai

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime

Vartojimo skaičiuoklė

Sužinokite, kiek produkto jums reikės.

Produkts:
Vartojimas
SETUAL
9 m²/l
Paviršiaus plotas
Remiantis mūsų skaičiavimais, jums reikės maždaug:
0
litrų produkto vienai dangai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime