Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

ENAMEL AQUA UNIVERSAL blizgantis

Universalus blizgantis vandens dispersijos akrilinis emalis
Vidaus darbams
Išorės darbams
Galima dažyti voleliu
Galima dažyti teptuku
Galima purkšti beoriu purkštuvu
Gaminį galima spalvinti
Medžiagas skieskite ir įrankius plaukite vandeniu
Džiūvimo trukmė 6 val.
Pakuotė 0.9 l, 2.7 l
Gaminį laikyti aukštesnėje nei temperatūroje 5 ºC
Sunaudojimas 6 - 11 m²/l
Apibūdinimas
Naudojimas

ENAMEL AQUA UNIVERSAL blizgantis – universalūs vandens dispersijos akriliniai dažai  vidaus ir išorės darbams. Sudaro elastingą blizgančią dangą. Skirtas dažyti medžio, betono, tinko, plytų, anksčiau dažytiems metalo paviršiams, o taip pat gipso kartono ir kt.  Pasižymi puikia adhezija kaip su naujais, taip ir su anksčiau alkidiniais ir vandens dispersijos dažais dengtais paviršiais. Bazė A naudojama kaip balti dažai arba spalvinama šviesiais tonais pagal RILAKOLOR sistemą.

Paviršiaus paruošimas: dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus (nuvalytos dulkės, atsisluoksniavę dažai ir kiti nešvarumai). Anksčiau dažytus paviršius būtina nušlifuoti iki matinės išvaizdos. 

Gruntavimas: Mediniai paviršiai, eksploatuojami atmosferos sąlygomis, prieš dažant vienu sluoksniu nugruntuojami bespalve medieną saugančia priemone TEKSTURDEKOR BASE. Nedažyti metaliniai paviršiai gruntuojami gruntu NOVAKOR. Grunto džiovinimo trukmė – ne mažiau 24 val. prie +20°С temperatūros. Poringi mineraliniai paviršiai gruntuojami giliai prasiskverbiančiu gruntu FORAKRIL BASE.  

Dažymas: Prieš panaudojant rūpestingai išmaišomi ir, reikalui esant, iki darbinio klampumo atskiedžiami vandeniu (0-10% pagal tūrį, jei naudojamas plverizatorius). Švarūs ir sausi paviršiai 1-2 sluoksniais dažomi teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi. Oro temperatūra turi būti ne mažesnė už +5ºС, santykinė oro drėgmė – ne aukštesnė už 80 %.

Dažų džiūvimo trukmė prie +20ºС temperatūros, RH 50%: sudaro: 1 val. – nebelimpa dulkės, 4 val. – perdažant, 1 para – kad įgauti būtiną tvirtumą. Dažų sunaudojimas 1 sluoksniui: 6 – 9 m²/l – dažant medinius, betoninius ir tinkuotus paviršius; 9 – 11 m²/l – dažant metalinius paviršius.     

Darbo įrankiai plaunami vandeniu su muilu. Laikyti sandariai uždarytoje taroje aukštesnėje nei +5ºС temperatūroje.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio.  PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  Turinį/ talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-3- ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Šiam gaminiui ES šalyse (kat. A/d) leidžiamas LOJ lygis: 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte- 100 g/l.

Reikia pagalbos?
info@rilak.lt
+371 67 458 776
Klausimas apie prekę
Apibūdinimas

ENAMEL AQUA UNIVERSAL blizgantis – universalūs vandens dispersijos akriliniai dažai  vidaus ir išorės darbams. Sudaro elastingą blizgančią dangą. Skirtas dažyti medžio, betono, tinko, plytų, anksčiau dažytiems metalo paviršiams, o taip pat gipso kartono ir kt.  Pasižymi puikia adhezija kaip su naujais, taip ir su anksčiau alkidiniais ir vandens dispersijos dažais dengtais paviršiais. Bazė A naudojama kaip balti dažai arba spalvinama šviesiais tonais pagal RILAKOLOR sistemą.

Naudojimas

Paviršiaus paruošimas: dažomas paviršius turi būti sausas ir švarus (nuvalytos dulkės, atsisluoksniavę dažai ir kiti nešvarumai). Anksčiau dažytus paviršius būtina nušlifuoti iki matinės išvaizdos. 

Gruntavimas: Mediniai paviršiai, eksploatuojami atmosferos sąlygomis, prieš dažant vienu sluoksniu nugruntuojami bespalve medieną saugančia priemone TEKSTURDEKOR BASE. Nedažyti metaliniai paviršiai gruntuojami gruntu NOVAKOR. Grunto džiovinimo trukmė – ne mažiau 24 val. prie +20°С temperatūros. Poringi mineraliniai paviršiai gruntuojami giliai prasiskverbiančiu gruntu FORAKRIL BASE.  

Dažymas: Prieš panaudojant rūpestingai išmaišomi ir, reikalui esant, iki darbinio klampumo atskiedžiami vandeniu (0-10% pagal tūrį, jei naudojamas plverizatorius). Švarūs ir sausi paviršiai 1-2 sluoksniais dažomi teptuku, voleliu ar pulverizatoriumi. Oro temperatūra turi būti ne mažesnė už +5ºС, santykinė oro drėgmė – ne aukštesnė už 80 %.

Dažų džiūvimo trukmė prie +20ºС temperatūros, RH 50%: sudaro: 1 val. – nebelimpa dulkės, 4 val. – perdažant, 1 para – kad įgauti būtiną tvirtumą. Dažų sunaudojimas 1 sluoksniui: 6 – 9 m²/l – dažant medinius, betoninius ir tinkuotus paviršius; 9 – 11 m²/l – dažant metalinius paviršius.     

Darbo įrankiai plaunami vandeniu su muilu. Laikyti sandariai uždarytoje taroje aukštesnėje nei +5ºС temperatūroje.

DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų/ aerozolio.  PRARIJUS: pasijutus blogai, skambinti į apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle]. PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  Turinį/ talpyklą šalinti sutinkamai su vietiniais  reikalavimais. Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7] ir 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1) ir 1,2-benzizotiazol-3(2H)-3- ono. Gali sukelti alerginę reakciją.

Šiam gaminiui ES šalyse (kat. A/d) leidžiamas LOJ lygis: 130 g/l (2010). Maks. LOJ kiekis produkte- 100 g/l.

Klausimas apie prekę
Patēriņa kalkulators

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime

Vartojimo skaičiuoklė

Sužinokite, kiek produkto jums reikės.

Produkts:
Vartojimas
ENAMEL AQUA UNIVERSAL blizgantis
6 m²/l
Paviršiaus plotas
Remiantis mūsų skaičiavimais, jums reikės maždaug:
0
litrų produkto vienai dangai

SIA Rīgas laku un krāsu rūpnīca

Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, LV-1007

Reģistrācijas Nr.: 40003284444

PVN Nr.: LV40003284444

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV23HABA0019308047593

Bankas kods: HABALV22

Susisiekite su mumis

Mes mielai padėsime